Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.349.2023.JW                                                                     Lublin, dnia 21 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Wólka w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 112404L (ul. Jagodowa) w miejscowości Turka, gmina Wólka”

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0019 Turka

działki nr ew.: 2664, 3065, 2769, 2630, 2803, 1152/5, 1852/6

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0019 Turka

działki nr ew.: 1852/6

            W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 113, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00, wtorek 7.30 – 16.45/ udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

            Strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją techniczną: drogą telefoniczną pod  nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście  
w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Z up. STAROSTY LUBELSKIEGO

mgr inż. Izabela Klimkowicz

Z-ca Dyrektora Wydziału

Architektoniczno-Budowlanego

-podpisano elektronicznie-

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy