Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AB.6740.1012.2022.JW                                                                                          Lublin, 2022-07-08

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), zawiadamiamo wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Głusk w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 107107 L Kolonia Wilczopole-Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego”

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-14 Kolonia Wilczopole

działki nr ew.: 375/7, 362/1, 363/8, 372/1, 375/9, 364/5, 365/1, 366/1, 367, 368, 623, 380, 381, 369, 382, 370, 383, 387/1, 387/2, 371, 388/1

Jednostka ewidencyjna – 060905_2 Głusk

Obręb-13 Majdan Mętowski

działki nr ew.: 320, 95/1, 95/9, 94/2, 325/1, 94/1, 94/6, 94/5, 94/4, 94/3, 105/4, 105/3, 105/2, 105/1, 46, 322/1, 322/3

            W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 113, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00, wtorek 7.30 – 16.45/ udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

       Strony mogą zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją techniczną: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych