Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”

AB.6740.1862.2022.JW                                                                                         Lublin, 2023-08-09

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 162),

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie decyzji nr 951/23 z dnia 28 lipca
2023 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi powiatowej
nr 2301L w miejscowości Krzczonów Pierwszy i Krzczonów Trzeci, gmina Krzczonów”

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 67, 66/4, 66/5, 66/3, 71/2, 71/1, 73/2, 73/1, 75/1

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki nr ew.: 170/1, 51/1, 54/1, 55/1, 58/1, 86, 87, 168/1, 168/2, 58/2, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 236, 235, 234, 232/1, 232/2, 231, 230/1, 230/2, 226, 225, 224, 214/1, 212, 211, 204/1, 202, 201, 199, 194, 192/1, 191, 190, 187, 186, 184, 172/1, 171, 368, 380, 381, 384, 392/1, 394, 400, 407/1, 414, 418/1, 417/1, 423, 426, 429, 431, 433, 437/1, 439/2, 440, 88, 89/1, 90, 91, 94, 95, 99, 107/1, 111, 112, 115, 118, 119/2, 120, 448/1, 124, 125, 129, 130/1, 132, 134, 135, 136, 138, 140/2, 142, 144, 146/2, 148, 150, 151, 152, 153/1, 155, 157, 159, 161, 165/1, 166, 167

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 205, 145, 63, 621, 270, 203, 257, 291, 35, 100/2, 100/1, 98, 106, 147, 165, 166, 959/1, 959/2, 170, 172, 171/1, 173/1, 173/2, 174, 175, 176/1, 177, 178, 183, 184/1, 184/2, 187, 190, 193, 197, 200, 206/1, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 271, 273, 275, 277, 279/1, 281, 283, 285, 287, 289, 292, 296/1, 297, 298/2, 298/1, 299, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 960/2, 960/1, 17/1, 19/3, 20/1, 21/1, 24, 25, 31, 32/1, 33, 34/3, 39, 957/1, 957/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 60, 62

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 269/10, 269/12, 270/3, 271/3, 17/3, 21, 404, 406, 50/1, 56/1, 57, 63, 70/1, 91, 101/2, 102, 131, 133/2, 138, 143, 151, 154/2, 168, 171, 175, 185, 188/1, 190, 194, 396, 207, 211, 215, 223, 225/2, 226/1, 238, 239/3, 241, 242/2, 251, 253, 254/2, 256, 263, 264, 265, 266/1, 269/11, 272/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę zjazdów:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 71/4, 73/6, 73/4, 75/3

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 64/2, 65/2, 66/2, 86/2, 212, 211, 172/1, 171, 417/3, 423/2, 426/2, 439/4, 440/2, 99/2, 107/3, 119/2, 120, 155/2, 157/2, 159/2, 161/2, 165/3, 166/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 100/1, 147/2, 959/6, 172/2, 173/6, 174/2, 175/2, 270/2, 184/6, 190/2, 193/2, 197/2, 207/2, 208/2, 209/2, 211/2, 212/2, 213/2, 257/2, 271/2, 273/2, 275/2, 277/2, 279/4, 281/2, 283/2, 285/2, 287/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 50/4, 56/4, 57/2, 63/2, 91, 102, 133/6, 190/2, 194/2, 396/2, 207/2, 263/2, 264/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci teletechnicznej:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 168/7, 381/2, 394/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 34/5, 209/2, 296/4, 297/2, 298/4, 298/1, 299

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 17/5, 406/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci elektroenergetycznej:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 66/7, 66/3, 66/5

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 58/4, 119/2, 211, 423/2, 426/2, 429/2, 431/2, 433/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 3/2, 4/2, 10/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działka nr ew.: 101/2

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci wodociągowej:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działki nr ew.: 66/5, 75/3

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 58/4, 230/6, 214/1, 448/1, 204/1, 140/4, 142/2, 144/2, 194, 192/1, 191/2, 166/2, 172/1, 168/4, 168/7, 368, 380, 426/2

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działki nr ew.: 4/2, 34/5, 209/2, 45/2, 271/2, 273/2, 292/4

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0014 Krzczonów Wójtostwo

działki nr ew.: 17/5, 91

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę dróg innych kategorii:

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0003 Gierniak

działka nr ew.: 66/4

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0008 Krzczonów Pierwszy Kolonia

działki: nr ew.: 51/1, 54/1, 55/1, 58/1

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna – 060909 2 Krzczonów

Obręb 0010 Krzczonów Trzeci Kolonia

działka nr ew.: 203/2

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • W branży drogowej
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • rozbiórkę istniejącej jezdni drogi powiatowej i wykonanie nowej, pełnej konstrukcji jezdni
  o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  gr. 8 cm (barwy grafitowej) o szerokości 3,0 m,
 • wykonanie w rejonie zatok autobusowych chodników wraz z peronami
  o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr, 6 cm (barwy szrej) o szerokości 2,20 m
  (z krawężnikiem),
 • wykonanie przy zatokach autobusowych miejsc pod wiaty przystankowe
  o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o wymiarach
  5,0 m x 1,5 m,
 • wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym łamanym gr. 15 cm
  o szerokości 1,0 m,
 • przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej z bocznymi drogami poprzez rozbiórkę jezdni na wlotach i wykonanie nowych, pełnych konstrukcji jezdni,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów przez chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  gr. 8 cm (barwy czerwonej),
 • przebrukowanie (regulacja wysokościowa) istniejących, utwardzonych nawierzchni, utwardzonych zjazdów i dojść,
 • wykonanie rowów przydrożnych otwartych,
 • ułożenie przepustów z rur PP Ø40 cm pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów otwartych,
 • wykonanie przepustów z rur PP Ø100 cm pod koroną drogi powiatowej nr 2301L,
 • wykonanie rowów krytych z rur Ø50 cm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi
  Ø100 cm,
 • wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø16 cm,
 • wykonanie wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami ściekowymi
  Ø50 cm wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø20 cm,
 • umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
 • lokalne umocnienie skarp i dna rowów betonowych płytami ażurowymi,
 • lokalne umocnienie skarp i dna rowów brukowcem w miejscach wlotów króćców odpływowych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 1. W branży elektroenergetycznej
 2. przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury sieci elektroenergetycznej,
 3. budowę oświetlenia drogowego,
 1. W branży teletechnicznej
 2. wykonanie kanału technologicznego,
 3. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej,
 1. W branży sanitarnej (usunięcie kolizji – PSG)
 2. Przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury sieci wodociągowej.

Informuję, że:

 •    zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy jw. Dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość lub wydadzą nieruchomość i opuszczą lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienie o wydaniu decyzji ZRID, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub w którym decyzja ta stała się ostateczna – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;
 •    zgodnie z art. 18 ust. 1f ustawy jw., gdy decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększ się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości;
 •    W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. 81 528 66 47, drogą elektroniczną na adres mailowy: abud@powiat.lublin.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 po uprzednim umówieniu wizyty.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18