Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.6853.2.39.2022 dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości – działki nr 118 obręb Gutkowice Nowiny, Gmina Żelechlinek, powiat tomaszowski

OGŁOSZENIE

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.6853.2.39.2022 dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości – działki nr 118 obręb Gutkowice Nowiny, Gmina Żelechlinek, powiat tomaszowski

Tomaszów Mazowiecki, dn. 30.03.2023 r.

GGN.6853.2.39.2022

OGŁOSZENIE

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem działki 118, położonej w obrębie Gutkowice Nowiny, gmina Żelechlinek

            Działając na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – dalej: u.g.n. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

STAROSTA TOMASZOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

że zostało wszczęte w dniu 19 września 2022 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A.,  postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 118, położonej w obrębie Gutkowice Nowiny, jednostka ewidencyjna Żelechlinek (powiat tomaszowski, województwo łódzkie) w trybie art. 124 w zw. z art. 124a u.g.n.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość objęta wnioskiem stanowi współwłasność Józefy Fijałkowskiej (c. Franciszka i Walerii) w udziale 5/8, co potwierdza zgromadzona w sprawie dokumentacja.

            Józefa Fijałkowska (c. Franciszka i Walerii), ostatnio zamieszkała w miejscowości Popień (gm. Rogów), zmarła dnia 7 grudnia 2022 r., w związku z powyższym wzywa się następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w części nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii Urzędu.

            Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu administracyjnym.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy