Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706
/
/
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 17.08.2023r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży następujące nieruchomości lokalowe:

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 17.08.2023 roku do dnia 06.09.2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku infopublikator.pl oraz na stronie internetowej Urzędu BIP.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst. art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomości.

Sporządziła Małgorzata Ucińska

tel. 48 6183638

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI