Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

85/2023

z dnia

26.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2521
/
/
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 18.08.2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz. 1899 ze zm.) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do wydzierżawienia następującą nieruchomość:

L.p.Położenie Nr działkiKW Pow. działki w haOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp. przestrzennegoRoczna cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnegoOkres dzierżawy
1.Wierzbica działka nr 1330/3RA1S/00024476/6
Pow. 13,1700 ha (R IVb – 8,2630 ha R V – 4,1445 ha R VI – 0,7310 ha Lzr – 0,0315)
Niezabudowana, kształt nieregularny, dojazd z dwóch stronTeren potencjalnej działalności zakładu górniczego w granicach potencjalnego obszaru górniczego dla złoża „Wierzbica Pole B”, wymagający ustanowienia koncesji na eksploatację złoża (1.PG.3)1317,00 zł5 lat

Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 18.08.2022 roku do dnia 07.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku internetowym oraz na stronie internetowej Urzędu.

Sporządziła: Małgorzata Ucińska

tel. 48 6183638

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0021 – Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów