Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

w sprawie  wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały  Nr XLVII/465/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza  do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy lokalu, następującą nieruchomość lokalową:

  Położenie i oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe                  w Pucku  Numer księgi wieczystej prowadzonej przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego                     w Wejherowie    Opis lokalu  mieszkalnego  Przeznaczenie nieruchomości                   i sposób jej zagospodarowania     i jej opis techniczny    Wartość rynkowa lokalu wraz z udziałem                        w gruncie i częściach wspólnych zgodnie                  z operatem szacunkowym  Wartość nakładów dokonana przez najemcę Wartość rynkowa lokalu jako prawo własności  Forma przekazania nieruchomości gruntowej, udział               w częściach wspólnych
Działka nr 138/1 o pow. 0.1635 ha obręb Wierzchucino, położona przy ul. Szkolnej 20                     w Wierzchucinie,                   gm. Krokowa      GD2W/00059824/4Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 92,52 m2,  składający się z: parter: klatka schodowa poddasze: klatka schodowa, korytarz, salon             z aneksem kuchennym, łazienka, pomieszczenie gospodarcze,                   strych: klatka schodowa, sypialnia, łazienka.cele mieszkaniowe – samodzielny lokal mieszkalny wyposażony:                  w instalację: – elektryczną, – wodociągową,                – kanalizacyjną, – gazową,                                      – teletechniczną.        253.500,00 złotych            115.300,00 złotych 138.200,00  złotych Zbycie lokalu mieszkalnego jako prawa własności oraz udział 174/1000                      w częściach wspólnych                      i w prawie własności nieruchomości gruntowej nr 138/1 obręb  Wierzchucino

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 i zamieszczono na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi – Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności  od  dnia  14.06.2022 r.  do  dnia 05.07.2022 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia 26.07.2022 r.).                   

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 24  lub e-mail: urzad@krokowa.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z