Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, gm. Krokowa  przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, gm. Krokowa  przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, gm. Krokowa,

 przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości:

  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  cz. działki nr 281  
OBRĘBBrzyno, gm. Krokowa (m. Prusewo)
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00022013/8 Sąd Rejonowy IV Wydział ksiąg Wieczystych w Wejherowie
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0.0095 ha (tj. 95 m2)
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI  ogródek działkowy.
OPIS NIERUCHOMOŚCIcz. dz. 281 – 0.0095 ha (N-0.0095 ha)
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  dla nieruchomości oznaczonej nr działki 281 ob. Brzyno (m. Prusewo) brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów:  cz.dz. 281 posiada użytek N  – ogródek przydomowy.
CZYNSZ dzierżawnyStosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek. – Uchwała nr LIII/518/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 23.08.2022 r.   w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości  nr 281 obrębie Brzyno, gm. Krokowa.
TERMIN TRWANIA UMOWYod dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2025r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyStosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038,  od  dnia 29.08.2022 r. do  dnia 19.09.2022 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.