Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu  nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa,  przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu  nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa,  przeznaczonej do dzierżawy

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 8 marca 2023

w sprawie: sporządzenia  wykazu  nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa,  przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Krokowa działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016615/3                                                                                                                 Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  działka nr  95/5  
OBRĘBSławoszyno, gm. Krokowa
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI  0.57 ha  
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIużytkowanie rolnicze.
OPIS NIERUCHOMOŚCI  0.57 ha zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów: RIVa-0.57 ha
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno,                   gm. Krokowa uchwalonym  27 maja 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/365/2021  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 08.07.2021 r. poz. 2600) działka                    nr 95/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem  95-R z przeznaczeniem                                 – „Tereny rolnicze”.  
CZYNSZ dzierżawnyRoczny – 3,25 dt pszenicy.      
DODATKOWE OPŁATY dzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać                   należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie.
TERMIN TRWANIA UMOWYna okres do 3 lat, do dnia 30.09.2025 r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawystosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa  

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29                               oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki       w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  dnia 09.03.2023 r.  do  dnia 30.03.2023 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18