Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia obręb Białogóra, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia obręb Białogóra, gm. Krokowa.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia obręb Białogóra, gm. Krokowa.

                        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.)  oraz w wykonaniu uchwały Nr LXX/656//2023 Rady Gminy Krokowa z dnia    31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Białogórze stanowiącej własność Gminy Krokowa Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się  do sprzedaży:

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. działki  Księga wieczysta – Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w WejherowieCena wywoławcza                      w złotych netto                                            
1.2.3.4.5.6.
1/.Białogóra168/100.1010 haGD2W/00016601/2272 000 zł
2/.Białogóra168/110.1081 haGD2W/00016601/2286 000 zł
3/.Białogóra168/120.1069 haGD2W/00016601/2254 000 zł
4/.Białogóra168/130.1005 haGD2W/00016601/2257 000 zł
5/.Białogóra423/40.1200 haGD2W/00016601/2301 000 zł

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona, częściowo ogrodzona, częściowo porośnięta zadrzewieniami i zakrzewieniami, płaska bez pofałdowań, dojazd do niej prowadzi od strony drogi o nawierzchni gruntowej i o nawierzchni z płyt betonowych drogowych. Przez działki nr 423/4, nr 168/12 i nr 168/13 przebiega sieć wodociągowa, zaś przez działki nr 168/10, nr 168/13 i nr 168/16 przebiega sieć gazowa. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, budynkami pensjonatowymi, budynkami rekreacyjno-letniskowymi oraz nieruchomości niezabudowanych, a także obiektami infrastruktury kanalizacyjnej (oczyszczalnia ścieków).

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 i zamieszczono na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi – Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku od  dnia  12.09.2023 r.  do  dnia  03.10.2023 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia  24.10.2023 r.).                  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 24  lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.