Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Bytomskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Bytomskiej

MK.6845.1.82.2023KK

Dokument:25760.2023

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm)

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00005596/5, KA1C/00002331/7, KA1C/00003769/3, KA1C/00003967/1, prowadzony  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.1195,  G.1496,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  261 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z części działek ewidencyjnie oznaczonych numerami 2905/112, 3579/113, 3580/114, 3582/115, 3585/115 w obrębie Lipiny, położona w rejonie ul. Bytomskiej,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania :roboty budowlane,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

208,80 zł + Vat,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny w stosunku miesięcznym, do ostatniego dnia danego miesiąca,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji w oparciu  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego,

11.Informacje o przeznaczeniu, do oddania w najem lub dzierżawe: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy,                                                                                                                                                   

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32 3491932

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy