Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Świętochłowicach przy ul. Korfantego

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Świętochłowicach przy ul. Korfantego

Świętochłowice,

MK.6840.20.2023.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

    KW Nr KA1C/00005405/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w Chorzowie – Wydział Ksiąg     Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G. 791

2) powierzchnia nieruchomości:

    10/1000 (985710/98571000) we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 1485 o powierzchni     1 016 m2

     Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,73 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 3,92 m2

3) opis nieruchomości:

     lokal mieszkalny nr 14 usytuowany w segmencie nr 4 budynku mieszkalnym nr 2-4-6-8-10-12,      położony w Świętochłowicach przy ul. Korfantego, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości     10/1000 (985710/98571000) we współwłasności:

     – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu      lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

     – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 1485 o powierzchni 1 016 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

    zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza nieruchomości:

    145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych)  

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,      najem lub dzierżawę:

     Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu      nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

     6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy