Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Świętochłowice,

MK.6840.6.2023.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21.08.1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)  

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

    KW Nr KA1C/00043932/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
    Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G. 2282

2) powierzchnia nieruchomości:

    16/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym 4056/5 o powierzchni  2 858 m2

    lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 49,35 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej
    3,53 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 39, usytuowany w budynku mieszkalnym nr 39, położony w Świętochłowicach przy ul. Chopina, sprzedawany jest wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 16/1000 we współwłasności:

    – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokalu

      lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

    – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4056/5 o powierzchni  2 858 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:

     180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

7) wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

     sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12)termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy