Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

MK.6845.2.1.2023KK

Dokument 7885.2023

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z  2021 r.,  poz. 1899 z późn.zm. )

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00046703/6 prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.2365,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  1153 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnie oznaczonej numerem 4197 w obrębie Świętochłowice, położona w rejonie ul. Wojska Polskiego,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: staranie się o niezbędne pozwolenia do wykonywania deklarowanej działalności,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

484,26 zł + Vat ,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny w stosunku rocznym w terminie do końca września danego roku,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego,

11.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste najem
lub dzierżawa: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy,

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32 3491932

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu