Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

MK.6845.2.1.2023KK

Dokument 7885.2023

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z  2021 r.,  poz. 1899 z późn.zm. )

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00046703/6 prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.2365,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  1153 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnie oznaczonej numerem 4197 w obrębie Świętochłowice, położona w rejonie ul. Wojska Polskiego,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: staranie się o niezbędne pozwolenia do wykonywania deklarowanej działalności,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

484,26 zł + Vat ,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny w stosunku rocznym w terminie do końca września danego roku,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego,

11.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste najem
lub dzierżawa: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy,

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32 3491932

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec