Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Prezydent Miasta Tczewa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony mający się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1200.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tczewa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony mający się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1200.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tczewa odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony mający się odbyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w dniu 19 kwietnia 2023 r. o godz. 1200.

Przedmiotem przetargu miał być najem boksu handlowo – usługowego nr 1, o pow. 11,12 m2, w Hali Targowej nr I, położonej w Tczewie na targowisku miejskim przy ul. Franciszka Żwirki (działka nr 32/34, obręb 5, KW nr GD1T/00016850/3).                 

Przyczyna odwołania przetargu:

Prezydent postanawia odwołać niniejszy przetarg z powodu zmiany planów gospodarczych.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwoty niezwłocznie.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na:

– tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (II piętro),

– stronie internetowej: www.bip.tczew.pl,

– stronie internetowej: www.infopublikator.pl,

– w prasie wydanie lokalne Gazety Wyborczej w zasięgu pomorskim.   

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,