Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości

OGŁOSZENIE

Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Bocheński

podaje do publicznej wiadomości

W dniach od 07.07.2020 r. do 28.07.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa w odniesieniu do której przeznaczono do zbycia prawo użytkowania wieczystego   w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Powyższy wykaz został zamieszczony także na stronie internetowej tut. Starostwa oraz na stronie Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz obejmuje nieruchomość składającą się z działki nr 177/12 o pow. 0,01 ha, położonej w miejscowości Ujazd, Gmina Trzciana, powiat bocheński, województwo małopolskie.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach