Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Starosta Gostyński informuje, że zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1140, położonej w Gostyniu, powiat gostyński, województwo wielkopolskie

OGŁOSZENIE

Starosta Gostyński informuje, że zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1140, położonej w Gostyniu, powiat gostyński, województwo wielkopolskie

Gostyń, dnia 18 kwietnia 2023 r.

GN.NA.6821.2.2023

INFORMACJA STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Gostyński informuje, że zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1140, położonej w Gostyniu, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej Gostyń tom 7 karta 182B, poprzez zezwolenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu na założenie i przeprowadzenie urządzenia wodociągowego oraz urządzenia kanalizacyjnego.

Wg wpisu w księdze wieczystej dawnej nieruchomość stanowiła własność Julianny Bobkiewicz. W ewidencji gruntów i budynków, jako właściciel nieruchomości wpisany jest Władysław Dybczyński.

Osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200G, 63-800 Gostyń, pok. nr 103, tel. 65 575 25 37 – w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Z up.

Starosty Gostyńskiego

  Geodeta Powiatowy

Andrzej Pospieszyński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.