Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:- nr 409/3 położona w obr. ewid. 0005 Zagrody gm. Nowiny

OGŁOSZENIE

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:- nr 409/3 położona w obr. ewid. 0005 Zagrody gm. Nowiny

Znak: GN-I.6821.1.27-29.2023.DG                                                                             Kielce, 2023-09-11                                                              

STAROSTA  KIELECKI

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a  i art. 124 ustawy   z dnia   21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 344/ informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:- nr 409/3 położona w obr. ewid. 0005 Zagrody gm. Nowiny, w celu udzielenia zezwolenia  na przeprowadzenie dwóch linii kablowych podziemnych nN 0,4 kV i budowę stanowiska słupowego nN typu E,

– nr 251/1 położona w obr. ewid. 0005 Zagrody gm. Nowiny, w celu udzielenia zezwolenia  na przeprowadzenie linii kablowej podziemnej SN 15 kV z kanalizacją teletechniczną światłowodową oraz rozbiórkę linii napowietrznej SN 15 kV,

– nr 353 położona w obr. ewid. 0005 Zagrody gm. Nowiny, w celu udzielenia zezwolenia  na przeprowadzenie linii kablowej podziemnej SN 15 kV z kanalizacją teletechniczną światłowodową oraz przeprowadzenia linii kablowej podziemnej nN 0,4 kV i przebudowy istniejącej lampy oświetlenia ulicznego.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im rzeczowe prawa do   w/w nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne.

Zgłoszeń można dokonać za pośrednictwem:

– elektronicznej skrzynki podawczej: kancelaria@powiat.kielce.pl,
– platformy e-PUAP: /9692uwmtmt/skrytka,
– drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,  25-211 Kielce.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia