Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obr. ewid.  0011 Zachełmie gm. Zagnańsk

OGŁOSZENIE

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obr. ewid.  0011 Zachełmie gm. Zagnańsk

Kielce, 2022-07-19

STAROSTA  KIELECKI

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a  i art. 124 ustawy   z dnia   21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899/ informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 699/2 położona w obr. ewid.  0011 Zachełmie gm. Zagnańsk, w celu udzielenia zezwolenia na umieszczenie urządzeń łączności publicznej w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej Systemu ERTMS/GSM-R.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im rzeczowe prawa do w/w nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

Zgłoszeń można dokonać za pośrednictwem:

– elektronicznej skrzynki podawczej,
– platformy e-PUAP: /9692uwmtmt/skrytka,
– drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO