Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Starosta Krośnieński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE

Starosta Krośnieński zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 18.09.2023 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 11d  ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162)

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(znak sprawy: ABS.6740.9.47.2023.MF)

na wniosek Wójta Gminy Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115 z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 115192R i drogi nr ewid. dz. 1360 wraz z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Odrzykoń, gm. Wojaszówka”, na działkach:

I. Działki wchodzące pod inwestycję bez podziału

gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń:  1353, 1402, 1762/5, 1764/2

 (podkreślono działki wód płynących – wg art. 20a ustawy)

II. Działki wchodzące pod inwestycję z podziałem

gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń: 

1355 (1355/1, 1355/2, 1355/3), 1356/2 (1356/5, 1356/6), 1360 (1360/1, 1360/2, 1360/3), 1742 (1742/1, 1742/2), 1754 (1754/1, 1754/2), 1755 (1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4), 1758 (1758/1, 1758/2), 1759/1 ( 1759/3, 1759/4), 1759/2 ( 1759/5, 1759/6, 1759/7), 1760/1 (1760/3, 1760/4), 1760/2 (1760/5, 1760/6), 1761 (1761/1, 1761/2), 1762/1 (1762/7, 1762/8), 1762/2 (1762/9, 1762/10, 1762/11), 1762/4 (1762/12, 1762/13), 1762/6 (1762/14, 1762/15), 1763 (1763/1, 1763/2), 1764/1 (1764/3, 1764/4), 1765 (1765/1, 1765/2, 1765/3), 1768 (1768/1, 1768/2), 1810 (1810/1, 1810/2), 1811 (1811/1, 1811/2), 1812 (1812/1, 1812/2).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki

powstałe w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

III. Działki położone w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych

gmina Wojaszówka, obręb Odrzykoń: 

1755 (1755/1, 1755/2, 1755/3, 1755/4), 1763 (1763/1, 1763/2), 1768 (1768/1, 1768/2), 1765 (1765/1, 1765/2, 1765/3), 1759/1 ( 1759/3, 1759/4).

 (w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką

 zaznaczono działki objęte terenem niezbędnym)

Zainteresowani, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogą zapoznać się
z projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno – budowlanym i dokumentami dotyczącymi wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, pokój nr 605; tel. 13 43 75 762, w godzinach pracy urzędu i zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18