Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Starosta Lubartowski informuje, że został wywieszony wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Starosta Lubartowski informuje, że został wywieszony wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości Skarbu Państwa

Lubartów, 3 marca 2023 roku

INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU WYKAZU DOT. ODDANIA W NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

            Starosta Lubartowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, został wywieszony wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości Skarbu Państwa. Oddanie w najem dotyczy część nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 7 – Firlej, gmina Firlej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2240 o pow. 86,3048 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1A/00054860/9.

            Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie na okres 21 dni, zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubartowie,
a także przekazuje się Wojewodzie Lubelskiemu w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

            Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.

            Informacji dotyczącej wyżej wymienionej nieruchomości można zasięgnąć
w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, ul. Słowackiego 8, parter, pokój nr 12,
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tut. Starostwa lub pod numerem
tel. ( 81) 855-24-67.

STAROSTA LUBARTOWSKI

                                                           TOMASZ MARZĘDA

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA