Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Starosta Oleśnicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE

Starosta Oleśnicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. 2021.2213)

Starosta Oleśnicki

Ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie 0016 Zbytowa, gmina Bierutów, działka nr 607/3 o powierzchni 0,0918 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr WR1E/00088458/9, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Oleśnicy.

  1. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona jako działka nr 607/3 o powierzchni 0,0918 ha położona jest w północno – zachodniej części wsi Zbytowa i stanowi niezabudowany i nieogrodzony teren, w całości zadrzewiony. Działka położona jest w otoczeniu gruntów rolnych oraz pojedynczej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość posiada regularny, prostokątny kształt, teren płaski. Dostęp do działki z drogi gruntowej, nieutwardzonej. Przeznaczenie terenu określono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zbytowa przyjętego uchwałą nr XLIV/298/2002 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 maja 2002 r. Zgodnie z ww. uchwałą, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo, na niewielkim fragmencie w północno zachodnim narożniku działki na terenie oznaczonym symbolem D – tereny dróg dojazdowych.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł) plus podatek VAT 23%.
  3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 12 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, pokój nr 210, I piętro.
  4. Wysokość wadium: 5 000 zł (pięć tysięcy zł), termin wpłacenia wadium: 5 sierpnia 2022 r.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Wydział Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, pokój 112, kontakt telefoniczny: (71) 314 01 36, (71) 314 01 66 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ajaworska@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl.

Starosta Oleśnicki  – Sławomir Kapica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych