Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Pniewy

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obręb Pniewy

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)Adres nieruchomościNr działkiPowierzchnia działkiNr księgi wieczystejCena sprzedaży
obręb 0001 Pniewyul. Krańcowa20290,3011 haPO1A/00031620/7456.000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położona jest działka, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta (Uchwała nr XLVIII/371/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006 r.).

W powyższym planie przedmiotowa działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową (1U).

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Pniewach, oznaczona geodezyjnie jako: obręb 0001 Pniewy, ark. mapy 14, działka nr 2029, o powierzchni 0,3011 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00031620/7.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce nie zostały wykonane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. W dalszym zasięgu znajduje się sieć kanalizacyjna i gazowa.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

26 września 2022 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Wojciech Konieczny

                                               tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych