Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Wronki

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Wronki

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)Adres nieruchomościNr działkiPowierzchnia działkiNr księgi wieczystejCena wywoławcza
obręb 0001 Wronkiul. Lipowa 5/41490/20,0590 haPO1A/00045563/060.000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położona jest działka, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wronki (Uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr LI/430/2018, z dnia 28 czerwca 2018 r.) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności z towarzyszącymi usługami, na obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony jest we Wronkach, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: obręb 0001 Wronki, ark. mapy 12, działka nr 1490/2, o powierzchni 0,0590 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1A/00045563/0. Z lokalem związany jest udział w części wspólnej nieruchomości wynoszący 247/2395.

Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal, położony jest w centrum Wronek na osiedlu domów wielorodzinnych – dawne osiedle pracowników służby więziennej. Jest to obiekt wielorodzinny, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Wzniesiony został w technologii tradycyjnej murowanej około 1890 r. Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu. Składa się z pokoju oraz kuchni. Lokal nie posiada łazienki, a WC znajduje się w piwnicy (pomieszczenie przynależne o powierzchni 1,80 m2 – nie jest bezpośrednio połączone z lokalem).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

26 września 2022 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Wojciech Konieczny

                                               tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.