Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

150/2023

z dnia

30.05.2023

Ogłoszeń w bazie:

3313
/
/
Starosta Tomaszowski zawiadamia, że wywieszony zostanie wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Starosta Tomaszowski zawiadamia, że wywieszony zostanie wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE

STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 15 marca 2023 roku

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Tomaszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (I piętro) oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i biuletynie informacji publicznej, okres 21 dni, poczynając od dnia 15 marca 2023 roku, wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego – wykaz dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz budynkami gospodarczymi położonej w mieście Tomaszów Mazowiecki przy ul. Św. Antoniego 24, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 232 o powierzchni 0,1825 ha.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE