Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Starosta Włocławski podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

OGŁOSZENIE

Starosta Włocławski podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Włocławek, dnia 16 sierpnia 2023r.

GGN.6840.1.2023.ET

Starosta Włocławski

podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 21.08.2023r. do dnia 11.09.2023r., na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28, wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej
do zbycia w drodze darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz został zamieszczony również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włocławku, a także na stronie podmiotowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.