Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

Sycewice

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki276/12
Powierzchnia [m2]350
ObrębSycewice PGR
Numer księgi wieczystejSL1S/00109244/5
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoTeren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, chronionej (symbol 25.1MW)
Skład nieruchomościRIIIa
Okres trwania dzierżawy1 rok
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego100,00 zł + 23% VAT

Część działki jest objęta umową dzierżawy do dnia 30.11.2023 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 5 w godzinach pracy urzędu, tel. tel. 59 858 62 00 wew. 241

Wywieszono dnia …..11.2023 r.

Zdjęto dnia………… 12. 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy