Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu syg. akt VIII GUp 958/20/S.

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu syg. akt VIII GUp 958/20/S.

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu,

syg. akt VIII GUp 958/20/S.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:

  1. z działki ew. nr 4/3 o pow. 1,1200 ha położona w miejscowości Chorążyce, gm. Koniusza, obj. KW nr KR1H/00014624/8, za cenę nie niższą niż kwoty oszacowania , tj. 68 364,80 zł.
  2. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 5/3 o pow. 0,8962 ha położonej w miejscowości Chorążyce, gm. Koniusza, obj. KW nr KR1H/00008501/5, za cenę nie niższą niż kwoty oszacowania, tj.  55 878,40 zł.
  3. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 5/4 o pow. 0,2131 ha położonej w miejscowości Chorążyce, gm. Koniusza, obj. KW nr KR1H/00008501/5, za cenę nie niższą niż kwoty oszacowania, tj.  14 682,40 zł.
  4. prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 5/5 o pow. 1,1758 ha położonej w miejscowości Chorążyce, gm. Koniusza, obj. KW nr KR1H/00008501/5, za cenę nie niższą niż kwoty oszacowania, tj. 65 609,60 zł.
  5.  prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 20/26 o pow. 0,4174 ha położona w miejscowości Chorążyce, gm. Koniusza, obj. KW nr KR1H/00009303/4, za cenę nie niższą niż kwoty oszacowania, tj. 23 564,00 zł.

Nieruchomości wymienione w pkt. 1 do 5 podlegają sprzedaży łącznej, za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie łącznej 22 800,00 zł.

  • prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 8 o pow. 1,1650 ha położona w miejscowości Chorążyce, gm. Koniusza, obj. KW nr KR1H/00020020/9, za cenę nie niższą niż kwoty oszacowania, tj. 157 116,80 zł.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 15 700,00 zł.

  • prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej złożonej z działki nr 179/1 pow. 1,4983 ha położonej w Przesławicach, gm. Koniusza,  obj. KW nr KR1H/00015819/9, za cenę nie niższą niż kwota oszacowania, tj. 80 856,00 zł, za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 8 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 22-09-2023r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data wpływu do Biura Syndyka).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 27-09-2023r.  o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy