Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4 położonego  w Szczecinie

OGŁOSZENIE

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4 położonego  w Szczecinie

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki  udziału w nieruchomości stanowiącej  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w  wysokości  1/4    położonego  w Szczecinie, ul. Gen. L. Rayskiego 2/40-pow. użytkowa lokalu 46,70m2.,za cenę nie niższą niż:  44.000,00 złotych netto.

Oferty składać należy do dnia 26.08.2022r., na adres  syndyka71-450 Szczecin,

ul. Chopina 22 jak i Sędziego Komisarza   Sąd Rejonowy Szczecin Centrum   XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy nr PL 09 2490 0005 0000 4100 9088 9606: , w  wysokości 10% ceny sprzedaży netto  z dopiskiem „Wadium – Przetarg  XII GUp 239/21”

Oferent winien złożyć  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy  bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi  Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .Wszelkie informacje dostępne są  w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel.  501 165 656 , rf.syndyk@gmail.com

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach