Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawawłasności nieruchomości położnej w Katowicach

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa
własności nieruchomości położnej w Katowicach

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa
własności nieruchomości położnej w Katowicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr
KA1K/00072971/4, stanowiącej grunt o pow. 1304 m2 zbudowany budynkiem przemysłowym o pow.
186 m2, za cenę nie niższą niż 445 000 zł netto.

Oferty na zakup nieruchomości należy złożyć na adres: Kancelaria Adwokacka Syndyk masy upadłości,
ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice do 11.09.2023. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej,
opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość Katowice”
Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej
nieruchomości (44 500 zł), na rachunek bankowy: Jerzy Nowak 74 1050 1243 1000 0097 3937 5195
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 13.09.2023 r. w SR Katowice
Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, godz. 10, sala nr 12.

Z opisem nieruchomości i operatem szacunkowym można zapoznać w SR Katowice Wschód w
Katowicach (X GUp 298/21/9) oraz w biurze syndyka nr. tel. 32 257-00-44.
Regulamin przetargu, w tym informacje dot. przetargu można uzyskać pod adresem:
syndyk.kubiec@gmail.com oraz pod nr tel. 32 257-00-44

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia