Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą  OP1O/GUp-s/194/2022 zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą  OP1O/GUp-s/194/2022 zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

Syndyk masy upadłości  w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą  OP1O/GUp-s/194/2022 zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości:

1. Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Ścinawa Mała przy ul. Niemodlińskiej, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie, oznaczona jako działka ewidencyjna 444/1 am-2 160703_5.0018 o powierzchni 1 900 m2,  Ścinawa Mała , zabudowanej   trzema budynkami produkcyjno -biurowymi o łącznej powierzchni zabudowy 426 m2 wraz z przyłączami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu objęta Księga Wieczystą nr OP1N/00049856/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych. W północnej części działki, obok zabudowy zgromadzono hałdę odpadów tekstylnych i opon samochodowych. Część terenu porośnięty trawą i dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Działka z wyraźnym, dość znacznym spadkiem od drogi dojazdowej (w kierunku zachodnim), co powoduje zalewanie działki na skutek silnych opadów deszczu lub roztopów

– za cenę nie niższą od wartości oszacowania  tj. 58.200 zł( pięćdziesiąt osiem  tysięcy dwieście  złotych)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka dla masy upadłości numer 58 1090 2226 0000 0001 4669 3281  ( Santander Bank Polska S.A.)  oraz przesłanie oferty zakupu  na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, w terminie  do dnia 01.09. 2023 r , decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Informacje o nieruchomości  pod nr telefonu 517202965 .

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy