Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Urząd Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      Lp..      Położenie      Nr działki        Pow. (ha)              Nr KW          Zabudowa (opis)      Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego  gminy      Cena (w zł)Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
      Uwagi :
  1.
Trzebień  
  415/3  0,0224    JG1B/00014824/3  Działka niezabudowana  Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (36.MN)  10.000,00
 + 23 % VAT

  12 października 2023 r.    Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 413/3  
  2.
Trzebień  
  415/4  0,0996    JG1B/00014824/3  Działka niezabudowana  Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (36.MN)  40.000,00
 + 23 % VAT

  12 października 2023 r.    Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 414  
  3.
Kruszyn  
  19/2  0,0907    JG1B/00014895/1  Działka niezabudowana  Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
i usługową (11.MU)
  97.500,00
 + 23 % VAT

  12 października 2023 r.    Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 48/2  
  4.
Kruszyn  
  19/3  0,2008    JG1B/00014895/1  Działka niezabudowana  Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
i usługową (11.MU)
  215.900,00
 + 23 % VAT

  12 października 2023 r.  Sprzedaż bezprzetargowa
na rzecz właściciela działki nr 46/2  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO