Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

338/2023

z dnia

04.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5785
/
/
Urząd Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

      Lp..      Położenie      Nr działki        Pow. (ha)              Nr KW          Zabudowa (opis)      Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego  gminy      Cena (w zł)Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
      Uwagi :
  1.  Trzebień    412/3
415/2
   
  0,1577
0,0109  

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (36.MN)  75.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  2.  Trzebień    412/2      0,1578  

  JG1B/00014824/3    Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (36.MN)  70.000,00
+ 23 % VAT

 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  3.  Trzebień    395/5    0,1815

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  80.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  4.  Trzebień    395/6    0,1476

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  65.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  5.  Trzebień    395/7    0,1525

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  67.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  6.  Trzebień    395/9    0,1646

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  72.500,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  7.  Trzebień    395/10    0,1578

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  70.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  8.  Trzebień    395/11    0,1690

  JG1B/00014824/3      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (30.MN)  74.500,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    
  9.
Żeliszów  
  456/2  dr – 0,25    JG1B/00015143/6  Działka niezabudowana  Teren rolny wyłączony spod zabudowy
(symbol planu 3.R)

  14.000,00

  12 października 2023 r.  Sprzedaż
w przetargu ograniczonym na rzecz właścicieli działek nr 455
i nr 457  
  10.  Żeliszów    433/6    0,0734

  JG1B/00015134/6      Działki niezabudowana    Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (34.MN)    30.000,00
+ 23 % VAT
 
  12 października 2023 r.  sprzedaż w drodze przetargu    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

WYKAZ Nr 211/2023