Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XXXIV/265/2021

z dnia 7 maja 2021 r.

OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp.Nr działkiKsięga WieczystaPołożeniePowierzchnia łączna w hektarachCena wywoławcza Nieruchomości W PLNWadium/ Minimalne postąpienie W PLN
1.137/3GD1A/00042539/0Zblewo0,093450 000,005 000,00/ 500,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Na w/w działkę Gmina Zblewo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako rola klasy IVa, a w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Przez teren działki przebiega energetyczne przyłącze kablowe.

Przetarg odbędzie się 21 września 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zblewo, sala konferencyjna.

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział
w Zblewie nr r-ku 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 w terminie do dnia 16 września 2022r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 21 lub pod nr telefonu 58 588 43 81.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.