Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Inowrocławia

informuje:

W Urzędzie Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przeznaczonych do wydzierżawienia:

  1.  przy ul. Bolesława Krzywoustego,

      Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

      działka nr 130/107 o pow. 0,1228 ha na arkuszu mapy 73, zapisana w księdze wieczystej
      nr BY1I/00040475/6, (część działki o pow. 15 m2).

      Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
      3 lat, pod istniejący pawilon handlowo – usługowy.

  2.  przy ul. Jacewskiej,

      Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

      działka nr 94/5 o pow. 0,0182 ha na arkuszu mapy 64, zapisana w księdze wieczystej
      nr BY1I/00058034/2, (część działki o pow. 12 m2);.

      Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
      3 lat, pod istniejący pawilon handlowo – usługowy.

  3.  przy ul. Tadeusza Chęsego,

      Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

      działka nr 3/66 o pow. 0,1122 ha na arkuszu mapy 251, zapisana w księdze wieczystej
      nr BY1I/00077354/0, (część działki o pow. 23 m2).

      Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres
      3 lat, pod istniejącą wiatę dla kontenerów na odpady komunalne.

      Z wykazem można się zapoznać w dniach od 25 kwietnia do 15 maja 2023 r.

      Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać telefonicznie
      pod nr. (52) 35 55 216 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy al. Ratuszowej 33-35
      w Inowrocławiu (budynek naprzeciwko ratusza) pok. nr 34.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.