Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706

OGŁOSZENIE

W Y K A Z

GN.6845.00062.2020

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

STAROSTA KOŁOBRZESKI

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz Gminy Kołobrzeg w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

Oznaczenie i opis nieruchomościPrzedmiotem dzierżawy jest nieruchomosć Skarbu Państwa położona w pasie technicznym wybrzeża w obrębie ewidencyjnym Dźwirzyno gmina Kołobrzeg, obejmująca obszary plaż morskich, zejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkami „N” i „dr”, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00052479/2, w skład której wchodzą działki: – część o pow. 0,1289 ha działki nr 757/6, – część o pow. 8,0853 ha działki nr 757/7, – działka nr 343/4 o pow. 0,0098 ha, – część o pow. 2,5895 ha działki nr 343/6, – część o pow. 3,3034 ha działki nr 344/10, – część o pow. 0,1665 ha działki nr 344/11.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoW miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo w rejonie plaży nadmorskiej, niżej wymienione działki przeznaczone są pod: – działka nr 757/6 – ciąg pieszy (01 KP), lasy ochronne (2aZLo, 2bZLo), droga wewnętrzna (07 KDW), plaża i wydmy nadmorskie (1UTp), – działka nr 757/7 – lasy ochronne (2bZLo, 2cZLo, 2dZlo, 2eZLo), ciąg pieszo-jezdny (03 KPJ), zieleń wysoka (3a ZW), ciąg pieszy (01KP,02KP), plaża i wydmy nadmorskie (1UTp), – działka nr 343/4 – ciąg pieszy (06KP), – działka nr 343/6 – zieleń wysoka (3f ZW), plaża i wydmy nadmorskie (1UTp), lasy ochronne (2jZLo), – działka nr 344/10 – lasy ochronne (2jZLo, 2iZLo, 2hZLo,2fZLo,2eZLo), ciąg pieszy (04 KP, 05 KP, 06 KP), zieleń wysoka (3dZW, 3cZW), plaża i wydmy nadmorskie (1UTp), – działka nr 344/11 – zieleń wysoka (3bZW, 3cZW, ), lasy ochronne (2fZLo, 2gZLo), ciąg pieszy (05KP).
Okres obowiązywania umowy i sposób zagospodarowaniaDzierżawa na czas oznaczony do dnia 23 września 2030r. za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego wyrażoną w zarządzeniu nr 245/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. oraz pozytywnej opinii Urzędu Morskiego w Szczecinie nr GPG-II-0781-7-8-20.BŁ(44) z dnia 25 kwietnia 2023r. Ww. nieruchomość oddaje się w dzierżawę z przenaczeniem na cele związane z utrzymaniem turystyczno-wypoczynkowego charakteru gminy oraz kapielisk nadmorskich.
Roczny czynsz dzierżawnyZgodnie z zarządzeniem nr 17/2020 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 15 maja 2020r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg oraz gminy Ustronie Morskie – stawki czynszu dzierżawnego wynoszą: – 100 zł netto za 1 hektar za 1 miesiąc w odniesieniu do wydzierżawianej powierzchni plaży niezbędnej do funkcjonowania kąpieliska, – 100 zł netto za 1 hektar za 1 rok w odniesieniu do pozostałej wydzierżawianej powierzchni plaży. Do czynszu dzierżawnego doliczany jest podatek VAT od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki.
Termin wnoszenia opłatDo 30 września każdego roku
Dodatkowe informacje1. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości i opłatami lokalnymi ponosić będzie Dzierżawca. 2.Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6, na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl, w infopublikator.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Zachodniopomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni.

STAROSTA

Tomasz Tamborski

Kołobrzeg, dnia 11 września 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI