Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wójt Gminy Bielawy informuje, że ostał wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 24 m2, położonego w budynku komunalnym w Brzozowie 52 m. 8

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy informuje, że ostał wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 24 m2, położonego w budynku komunalnym w Brzozowie 52 m. 8

Bielawy, dnia 24.08.2023r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bielawy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w dniu 24 sierpnia 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach, Biuletynie Informacji Publicznej bip.ugbielawy.nv.pl. został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 24 m2, położonego w budynku komunalnym w Brzozowie 52 m. 8.

Szczegółowe informacje dotyczące najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielawy pok. Nr 12, tel. 46 838 26 95 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości