Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706
/
/
Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Borów 52 w obrębie Borów Łazinek, Gmina Bielawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Borów 52 w obrębie Borów Łazinek, Gmina Bielawy

Bielawy, dnia 12.09.2023r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bielawy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w dniu 12 września 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Borów 52 w obrębie Borów Łazinek, Gmina Bielawy wraz z udziałem 75/545 w prawie współwłasności części wspólnej budynku i jego urządzeń oraz udziałem w prawie własności działki gruntu stanowiącej własność Gminy Bielawy, dla którego prowadzona jest nr LD1O/00026648/8. Budynek, w którym znajduje się lokal usytuowany jest na działce 557 o powierzchni 0,21 ha, obręb Borów Łazinek, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi KW nr LD1O/00026466/8

W/w wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielawy.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI