Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Borów 52 w obrębie Borów Łazinek, Gmina Bielawy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Borów 52 w obrębie Borów Łazinek, Gmina Bielawy

Bielawy, dnia 12.09.2023r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Bielawy informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w dniu 12 września 2023 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Borów 52 w obrębie Borów Łazinek, Gmina Bielawy wraz z udziałem 75/545 w prawie współwłasności części wspólnej budynku i jego urządzeń oraz udziałem w prawie własności działki gruntu stanowiącej własność Gminy Bielawy, dla którego prowadzona jest nr LD1O/00026648/8. Budynek, w którym znajduje się lokal usytuowany jest na działce 557 o powierzchni 0,21 ha, obręb Borów Łazinek, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi KW nr LD1O/00026466/8

W/w wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bielawy.

Wójt Gminy Bielawy
/-/ Sylwester Kubiński

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec