Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości III wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bogdaniec podaje do publicznej wiadomości III wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2022

Wójt Gminy Bogdaniec

na podstawie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości III wykaz nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w roku 2022

lp.Opis nieruchomościPołożenieNr działkiPowierzchnia nieruchomości
w ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNumer księgi wieczystejCena nieruchomości w złotych bez VATForma zbycia
1.       Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin114/10,33Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 26/2022 z dnia 29.04.2022 r. na budowę budynku handlowo-usługowego.Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne-RIVa.GW1G/00105009/3300.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
2.       Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin73/30,07 Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 38/2010 z dnia 09.04.2010 r. na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RIVbGW1G/00103311/970.000,00 zł.Przetarg nieograniczony
3.           Nieruchomość gruntowa niezabudowanaJenin73/40,17 Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 38/2010 z dnia 09.04.2010 r. na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Oznaczenie w ewidencji gruntów Grunty orne- RIVbGW1G/00103311/9170.000,00 zł.Przetarg nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upływa w dniu 05.08.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach