Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Trzebień

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Trzebień

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działek położonych w obrębie Trzebień przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN),
wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00014824/3

Nr działkiPowierzchnia (ha)Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)  
117
119
0,183067.000,00 + 23% VAT6.000,00  

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 28 8392 0004 2600 2017 2000 0610 w terminie do 8 maja 2023 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
 Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte
nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 04 kwietnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE