Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Trzebień

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Trzebień

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działek położonych w obrębie Trzebień przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 3MN),
wpisana do księgi wieczystej nr JG1B/00014824/3

Nr działkiPowierzchnia (ha)Cena wywoławcza (zł)Wadium (zł)  
117
119
0,183067.000,00 + 23% VAT6.000,00  

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r.

 o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec
nr konta 28 8392 0004 2600 2017 2000 0610 w terminie do 8 maja 2023 r.
(za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
 Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte
nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                                mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 04 kwietnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy