Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny sprzedaż nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie NOWA WIEŚ

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny sprzedaż nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie NOWA WIEŚ

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działki położonej w obrębie NOWA WIEŚ

 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 8MNU)w  części tereny drogi dojazdowej (symbol planu 1KDL)
wpisanej do księgi wieczystej nr JG1B/00015114/0

Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza (zł)Wadium
(zł)

276/4  

0,1188

50.000,00 + 23 % VAT  

5.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2022 r.

 o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr …”   w terminie do 5 września 2022 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt
i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                           ZASTĘPCA WÓJTA                                                                
                                                                                                                            /-/ mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 15 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych