Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Bożejowice

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Bożejowice

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

działek położonych w obrębie Bożejowice przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu B-MN29)

wpisanych do księgi wieczystej nr JG1B/00015108/5

Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Cena wywoławcza (zł)Wadium
(zł)

94/25

0,10

120.000,00 + 23 % VAT

10.000,00
  94/26
0,08

96.000,00 + 23 % VAT

10.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 roku

 o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. nr 17)

Na sprzedaż nieruchomości odbył się:
I przetarg w dniu 13 maja 2022 r.
II przetarg w dniu 1 lipca 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 z dopiskiem „Przetarg na działkę Nr …”   w terminie do 8 sierpnia 2022 roku (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy)

Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
pok. Nr 7 tel. 75 732 32 21  wew. 116

Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt
i staraniem nabywcy. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Bolesławiec za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia

w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu,

Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                         ZASTĘPCA WÓJTA 
                                                                                                                            /-/ mgr inż. Roman Jaworski

Bolesławiec, dnia 7 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z