Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położone w obrębie Strzelce i obrębie Gręboszów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości położone w obrębie Strzelce i obrębie Gręboszów

Domaszowice, dnia 07.08.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

            W związku z zarządzeniem nr OR.0050.53.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy
na okres do 3 lat nieruchomości:

l.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaTermin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłaty
1.część działki numer 537/1, a.m. 2, obręb Strzelce,
KW OP1U/00042897/0
0,0325 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Strzelce. Klasoużytek – ŁIIW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem 45ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowy0,1151 dt
2.działka numer 75/5, a.m. 1, obręb Gręboszów,
KW OP1U/00082112/6
0,4700 haNieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Gręboszów. Klasoużytek – Br-RV, RVW planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest w części symbolem M-U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług i w części symbolem R – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze.Z dniem podpisania umowyZwolnione

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I – rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

            Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce i sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.

            Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

/-/ Wójt Gminy

Domaszowice

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.