Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaTermin zagospodarowania nieruchomościWysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat
1. Działka nr 131/8 2. Miejscowość Główczyce 3. Obręb Główczyce 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00034828/61,5415 haNieruchomość gruntowa użytkowana rolniczo.
W ewidencji gruntów użytki
w działce są opisane
jako grunty orne
klasy IVa (0,2950 ha), IVb (0,9016 ha) oraz pastwiska trwałe klasy III (0,3449 ha).
Dwie umowy dzierżawy na okres 3 lat, nieruchomość
jest w dyspozycji dzierżawców (łącznie 0,5 ha).
1,71 kwintala pszenicy
+ podatek VAT (roczny czynsz 0,25 ha)
Roczny czynsz dzierżawny jest płatny jednorazowo do dnia
31 marca każdego roku. Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie
do okresu trwania dzierżawy w danym roku kalendarzowym
i płatny jednorazowo
w terminie 30 dni
od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego