Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

GPŚ.6844.10.2021.PR

 

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do oddania w użyczenie następującą nieruchomość:

Numer działki7/8
Powierzchnia [ha]1,4333
Obręb2 Słupsk
Numer księgi wieczystejSL1S/00116221/0
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennegoTereny usługowe, tereny rolnicze (symbol 06.13.U.R)
Położenie nieruchomościul. Sportowa, 76-200 Słupsk
Cel użyczeniaProwadzenie schroniska dla zwierząt
Okres użyczeniaod 30.01.2022 r. do 30.09.2023

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 21 w godzinach pracy urzędu, tel. 842-90-70 wew. 240.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości