Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości położonej w obrębie Świecino gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

OGŁOSZENIE

Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości położonej w obrębie Świecino gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Świecino,

gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  działki nr 141  
OBRĘBŚwiecino, gm. Krokowa
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016619/1 Sąd Rejonowy IV Wydział ksiąg Wieczystych w Wejherowie
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0.0300 ha (tj. 300 m2)
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIrolno -rekreacyjne
OPIS NIERUCHOMOŚCIzgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz. nr 141 obręb Świecino, gm. Krokowa  posiada użytek  PsVI o pow. 0.0300 ha.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI w MPZP  dla nieruchomości oznaczonej nr działki 141 ob. Świecino, gm. Krokowa – brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
ROCZNY CZYNSZ dzierżawnyw  2023 roku  –  0,77 złotych rocznie za 1 m2 plus obowiązujący podatek VAT.  
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością.  
DODATKOWE INFORMACJEnieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie.  
TERMIN TRWANIA UMOWYna okres do 3 lat, do dnia 30.09.2025r.
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krokowa.
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce:  Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki  w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności, w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany  do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym  w Gdańsku  (pod nr 2038), od  dnia 08.02.2023 r. do  dnia 01.03.2023 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia