Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wójt  Gminy  Krokowa przeznacza do dzierżawy nieruchomość  położoną w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

Wójt  Gminy  Krokowa przeznacza do dzierżawy nieruchomość  położoną w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,  

 położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa.

               Działając na podstawie  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.  z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.) Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016607/4 Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  działka nr  414/4 
OBRĘBKarwieńskie Błota 
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCIPowierzchnia ogółem 1.12 ha, do dzierżawy – część działki nr 414/4  o powierzchni 0.0520 ha 
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI  użytkowanie rolnicze (kopcowanie warzyw) 
OPIS NIERUCHOMOŚCILsV – 0.0520 ha  (na podstawie danych z ewidencji gruntów). 
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIdla działki nr 414/4 obręb Karwieńskie Błota  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
ROCZNA WYSOKOŚĆ CZYNSZU dzierżawnEGO w 2023 r.400,00 (słownie: czterysta) złotych 
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne  podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością. 
DODATKOWE INFORMACJEtryb bezprzetargowy – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Uchwała Nr LXX/660/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 31.08.2023 r.                    
TERMIN TRWANIA UMOWYod dnia 01.10. 2023 r. – do dnia 30.09.2026 r. 
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyStosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa. 
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl  w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną zawarte w umowie dzierżawy.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29  oraz na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner ATRAKCYJNE DZIAŁKI W GMINIE KROKOWA, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,  od  dnia 06.09.2023 r. do  dnia 27.09.2023 r.     

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

Sprawa: ZPGN.6845.13.2023.MK

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec