Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Wójt  Gminy  Krokowa przeznacza do dzierżawy nieruchomość położoną w Żarnowcu

OGŁOSZENIE

Wójt  Gminy  Krokowa przeznacza do dzierżawy nieruchomość położoną w Żarnowcu

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 6 września 2023 r.

w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa,

przeznaczonej do dzierżawy.

               Działając na podstawie  art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.  z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.) Wójt  Gminy  Krokowa ogłasza,  co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza do dzierżawy następującą nieruchomość:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  KWGD2W/00016622/5 Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
  NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  działka nr  408/1 
OBRĘBŻarnowiec 
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI0.5062 ha 
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIdziałka nr 408/1 – na cele leśne i letniskowo-rekreacyjne bez możliwości zabudowy i zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej 
OPIS NIERUCHOMOŚCIŁV – 0.1254 ha, W-ŁV – 0.0560 ha i Ls – 0.3248 ha  (na podstawie danych z ewidencji gruntów). 
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIdziałka nr 408/1 A-17.MN, A-18.U, A-21.WS   
ROCZNA WYSOKOŚĆ CZYNSZU dzierżawnEGO w 2023 r.10.100,00 zł/ rocznie plus obowiązujący podatek VAT 
DODATKOWE OPŁATYdzierżawca niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie uiszczać należne inne podatki i ciężary publiczne związane z  nieruchomością. 
DODATKOWE INFORMACJEtryb bezprzetargowy – zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Uchwała Nr LXX/659/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 31.08.2023 r.                    
TERMIN TRWANIA UMOWYod dnia 01.10. 2023 r. – do dnia 30.09.2026 r. 
ZASADY AKTUALIZACJI stawki dzierżawyStosownie do stawek czynszu ustalonych w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Krokowa. 
RODOKlauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się  na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa: www.bip.krokowa.pl                         w zakładce: Menu główne/Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną zawarte w umowie dzierżawy.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29  oraz na stronie internetowej Urzędu: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi-Ogłoszenia o przetargach, baner ATRAKCYJNE DZIAŁKI W GMINIR KROKOWA, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku,  od  dnia 06.09.2023 r. do  dnia 27.09.2023 r.     

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem, można uzyskać: tel. 58/675 41 24 lub e-mail: urzad@krokowa.pl.

Sprawa: ZPGN.6845.16.2023.MK

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18