Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

                             Miedźna, dnia 13.07.2022r.                               

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021. poz. 1899 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

  1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działki oznaczone numerami 285/5, 554/5 (użytek ŁIII, dr), zapisane w Księgach Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie pod numerami KA1P/00044061/2, KA1P/00033018/6 jako własność Gminy Miedźna.

  • Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do dzierżawy:  0,4010 ha.
  • Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w Miedźnej przy ulicy Zacisze przeznaczone na działalność rolną.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 04-.08.2022r. – 31.07.2023r.
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Stawka czynszu za dzierżawę wynosi 7,70 zł /1ar/rok.

  • Terminy wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 września 2022 za rok 2022 i do 1 lipca 2022 za siedem miesięcy  roku 2022.

  • Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Miedźna na okres 21 dni.

Wykaz wywieszono w dniu 12.07.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych