Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Wójt Gminy Orchowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4,o powierzchni użytkowej 50 m2, KW nr KN1S/00048270/9,znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Dworcowej 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Orchowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4,o powierzchni użytkowej 50 m2, KW nr KN1S/00048270/9,znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Dworcowej 3

Wójt Gminy Orchowo

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4,o powierzchni użytkowej 50 m2, KW nr KN1S/00048270/9,znajdującego się na parterze budynku wielorodzinnego, położonego przy ul. Dworcowej 3, w Orchowie, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 745/4120 części w prawie własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 87/3, KW nr KN1S/00041859/3 i prawie własności części wspólnych nieruchomości.

Cena wywoławcza: 57 172,00 zł, wadium: 5 717,20 zł, płatne do dnia 27 marca 2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, przy ul. Kościuszki 6, w Orchowie, na I piętrze w sali nr 13.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości lokalowej oraz przetargu na jej sprzedaż zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo, z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, w Orchowie.

Ogłoszenie dostępne jest również na stronie internetowej urzędu gminy  www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8, pod nr tel. (63) 26-84-090, wew. 31.

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec